Louise Pierce

Email: louise [dot] pierce [at] lth [dot] lu [dot] se

Samverkanskoordinator vid Kommunikation och Samverkan, LTH
Telefon: +46 46 222 79 01
Mobil: +46 72 519 66 24
Besöksadress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund

Projektledare vid Kommunikativt verksamhetsstöd
Telefon: +46 46 222 79 01
Mobil: +46 72 519 66 24
Besöksadress: Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Beskrivning

Jag är projektledare för verksamhetsinnehållet i Universitetshuset som besökscentrum. Jag är även projektledare för Framtidsveckan, som är en årligt återkommande populärvetenskaplig satsning där angelägna framtidsfrågor lyfts.