Oskar Larsson Ivanov

Email: oskar [dot] larsson_ivanov [at] kstr [dot] lth [dot] se

Universitetslektor vid Avdelningen för Konstruktionsteknik