Christina Andersen

Email: christina [dot] andersen [at] design [dot] lth [dot] se

Doktorand vid Ergonomi och aerosolteknologi
Telefon: +46 46 222 08 92
Rumsnummer: 515

Doktorand vid Metalund

Doktorand vid NanoLund