Marina McKay

Email: marina [dot] mckay [at] med [dot] lu [dot] se

Forskningsprojektdeltagare vid Proteinkemi, Malmö

Forskningsprojektdeltagare vid Avdelningen för medicinsk mikrobiologi
Besöksadress: BMC B13, Sölvegatan 19, Lund

Forskningsprojektdeltagare vid Molekylär virologi
Besöksadress: BMC B13, Sölvegatan 19, Lund