Maria Lindh

Email: maria [dot] lindh [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Journalist vid Kommunikativt verksamhetsstöd
Mobil: +46 72 735 62 00
Rumsnummer: 211
Besöksadress: Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Beskrivning

Biträdande redaktör för Lunds universitets magasin, LUM.