Adriana Manas Nunez

E-post: adriana [dot] manas_nunez [at] med [dot] lu [dot] se

Postdoktor vid Avdelningen för translationell cancerforskning
Telefon: +46 46 222 64 37
Rumsnummer: MV404 C31C1
Besöksadress: Medicon Village, Building 404 C3, Sheelevägen 2, Lund

Postdoktor vid Molekylär barnonkologi
Telefon: +46 46 222 64 37
Rumsnummer: MV404 C31C1
Besöksadress: Medicon Village, Building 404 C3, Sheelevägen 2, Lund