Gjendine Voss

E-post: gjendine [dot] voss [at] med [dot] lu [dot] se

Doktorand vid Avdelningen för translationell cancerforskning
Telefon: +46 46 222 64 46
Rumsnummer: MV404 A35C3
Besöksadress: Medicon Village, Building 404, Scheelevägen 2, Lund

Doktorand vid Medicinsk molekylärbiologi
Telefon: +46 46 222 64 46
Rumsnummer: MV404 A35C3
Besöksadress: Medicon Village, Building 404, Scheelevägen 2, Lund