Linda Eliasson

Email: linda [dot] eliasson [at] med [dot] lu [dot] se

Vetenskaplig samordnare vid Neuronano Research Center (NRC)
Telefon: +46 46 222 36 31
Rumsnummer: MV404A21B2

Skyddsombud vid Integrativ neurofysiologi

Forskningsstöd vid NanoLund

Skyddsombud vid Neurala gränsytor

Skyddsombud vid Neurofysiologi

Vetenskaplig samordnare vid Neurofysiologi
Telefon: +46 46 222 36 31
Rumsnummer: MV404A21B2