Inger Kristensson Hallström

E-post: inger [dot] kristensson_hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper
Telefon: +46 46 222 18 96
Mobil: +46 73 039 19 20
Rumsnummer: HSC

Professor vid Barns och familjers hälsa
Telefon: +46 46 222 18 96
Mobil: +46 73 039 19 20
Rumsnummer: HSC 360C
Besöksadress: HSC, Baravägen 3, Lund

Prefekt vid Kansli för hälsovetenskaper
Telefon: +46 46 222 18 96
Mobil: +46 73 039 19 20
Rumsnummer: HSC

Principal Investigator vid LUCC - Lunds universitets cancercentrum