Mark Brady

E-post: mark [dot] brady [at] agrifood [dot] lu [dot] se

Utredare vid AgriFood Economics Centre, SLU
Telefon: +46 40 41 50 05
Mobil: +46 72 237 04 29
Rumsnummer: 4059
Besöksadress: AgriFood Economics Centre, Scheelevägen 15 D, LUND

Forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Telefon: +46 40 41 50 05
Mobil: +46 72 237 04 29
Rumsnummer: C322
Besöksadress: Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund