Lina Gällentoft

Email: lina [dot] gallentoft [at] med [dot] lu [dot] se

Biträdande forskare vid Neuronano Research Center (NRC)
Telefon: +46 46 222 14 95
Rumsnummer: MV 404 A21C4

Forskare vid NanoLund