Eva Kovacs

Email: eva [dot] kovacs [at] nateko [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: +46 46 222 86 98
Rumsnummer: 346