Oskar Olsson

Email: oskar [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se

Forskarstuderande vid Klinisk infektionsmedicin
Telefon: +46 73 758 85 30
Mobil: +46 73 758 85 30
Rumsnummer: BMC 1341b
Besöksadress: Grönegatan 30 A, Malmö