Roman Lyttleton

Email: roman [dot] lyttleton [at] ftf [dot] lth [dot] se

Postdoc vid Fasta tillståndets fysik
Telefon: +46 46 222 43 68
Rumsnummer: Q141
Besöksadress: Professorgatan 1, Lund

Forskare vid NanoLund