Patrik Nilsson

Email: patrik [dot] nilsson [at] design [dot] lth [dot] se

Forskningsingenjör vid Ergonomi och aerosolteknologi
Telefon: +46 46 222 32 84

Forskningsingenjör vid Metalund

Forskare vid NanoLund