Kees-Jan Pronk

E-post: kees-jan [dot] pronk [at] med [dot] lu [dot] se

Biträdande forskare vid Avdelningen för molekylär hematologi
Rumsnummer: BMC B1223c

Principal Investigator vid LUCC - Lunds universitets cancercentrum

Docent vid Pediatrik, Lund