Framtidsveckan - Cloned

Framtidsveckan vid Lunds universitet är en universitetsgemensam satsning med syftet att ge universitetet tillfälle att lyfta angelägna och avgörande frågor för framtiden under ett gemensamt tema. Arrangemangen ska vara populärvetenskapliga och locka intresserade såväl inom som utom akademin.

  Framtidsveckan 2021

  Årets tema: Genombrott

  Vilka genombrott behövs inom forskningen och inom samhället för att vi ska kunna möta framtiden på bästa sätt? Vilka genombrott förväntar vi oss ska komma snart? Och när i den kreativa processen kan vi prata om genombrott?

  Att bryta igenom, förflytta gränser och vidga kunskapsfält är varje forskares dröm. Genombrott kan vara plötsliga och dramatiska, och till och med leda till en förändrad världsbild. Genombrott kan också komma i form av så långsamma processer att det bara är i backspegeln man blir varse att de i grunden har omvandlat samhället.

  Ett genombrott kan även ha en baksida; gav det också effekter som man inte hade räknat med? Var exempelvis genombrottet för förbränningsmotorn en succé eller en katastrof?

  Vad krävs för att överkomma de hinder som behövs för att ett genombrott ska kunna ske? Och när blir ett uteblivet genombrott ett sammanbrott?

  Framtidsveckan 2020 – ta del av innehållet i efterhand

  Temat för Framtidsveckan 2020 var Krafter i rörelser. Självklart var corona och dess påverkan ett stort ämne under veckan, men även andra, lika viktiga krafter och dess påverkan på vår framtid, diskuterades.

  Flera evenemang har spelats in, antingen som ljudinspelningar (podcasts) eller så har de spelats in som videoklipp. Här nedan har vi samlat dem utifrån ämne.

  Corona

  Videos

  Podcast

  Kommunikation, religion och samhälle

  Videos

  Podcasts

  Hälsa

  Videos

  Podcast

  Konst

  Videos

  Miljö och hållbarhet

  Video

  Kontaktinformation

  Louise Pierce, projektledare

  louise [dot] pierce [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

  Artiklar om Framtidsveckan 2020
  2020-12-17
  EU efter Corona: Mer eller mindre integration?
  Hur har EU hanterat coronakrisen? Vad behövs om unionen ska bli mer handlingskraftigt? Och på vilket sätt kommer krisen att förändra EU? Det är några frågor som en nationalekonom, ...
  2020-11-10
  Fem konsekvenser av covid-19
  Under Framtidsveckan sammanstrålade ­epidemiologen Jonas Björck, national­ekonomen Fredrik NG Andersson och ledarskribenten Heidi Avellan i ett panelsamtal om konsekvenserna av pan...
  2020-11-09
  Hur finner vi tid för fysisk aktivitet i vardagslivet?
  2020-11-02
  Corona och klimatet: Viktiga omställningsår eller en tid av uppskjutna beslut?
  Kan stora kriser fungera som en hävstång för förändring? Och vilken betydelse kommer coronakrisen att ha för klimatet? En mångfacetterad panel bestående av en miljöhistoriker, en n...
  2020-10-29
  Podcast: Korset i nationens intresse: kristendom, populism och nationalism
  Lyssna till samtal som tar sig an den komplexa relationen mellan kristendom, populism och nationalism.
  2020-10-26
  Finns det gränser för vad vi får skämta om?
  2020-10-12
  Klimatrörelsen måste bredda sitt engagemang för att överleva
  Hur ser framtiden ut för klimatrörelsen när andra aktuella kriser och sociala rörelser får större utrymme i samhällsdebatten?
  2020-10-12
  Vad är minusutsläpp och vilken betydelse kan metoden få för klimatarbetet?
  Vad är minusutsläpp och vilka tekniker handlar det om?
  2020-10-12
  Röntgenljus lär oss mer om forntiden och kastar nytt ljus på människan
  Arkeologen Björn Nilsson använder röntgen- och neutrontekniker för att studera forntida material på atomnivå.
  2020-10-12
  Oklart hur växande mängd nanoplast påverkar natur och människor
  Hur påverkar nanoplaster miljön i ett långtidsperspektiv?
  2020-10-07
  Framtidsveckan 2020: Krafter i rörelse
  Ett litet virus på en djurmarknad i Wuhan kan rucka på världsordningen. Och en fjärils vingslag i Brasilien sägs kunna orsaka en tornado i Texas. Ingen kan som bekant förutspå fram...
  2020-09-25
  Körcentrum Syd låter tre olika körer tolka temat för Framtidsveckan
  Det finns anledning att hålla lite extra koll på Körcentrum Syd när de i samband med Lunds universitets ”Framtidsvecka” och ”Kördagar i Lund Special” låter uruppföra tre nyskrivna ...