Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FACE Disabled People, Technology and Internet

Författare:
 • Peter Anderberg
Publiceringsår: 2006
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Certec, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet somett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningargjort. Personerna i studierna är erfarna och duktigadator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinderi dator och online världen, men däremot stora funktionshinder iden fysiska världen. Deras functioning, förmåga att fungera, påInternet analyseras i denna avhandling med hjälp av faktorernaattitude (attityd), control (kontroll) och enabling (möjliggörande)för att utröna vad som är möjligt när alla nybörjarproblem och alladåligt anpassade gränssnitt redan är avklarade. Om den virtuellavärlden är fullt tillgänglig men den fysiska inte är det ? vilka blir dåeffekterna på självbild, lärande, lärande gemenskaper, känsla försammanhang, makt och kontroll? Vilka är effekterna av peer-topeerlärande och samarbete? Independent living, dess begrepp ochteorier, går som en röd tråd genom avhandlingen. Mest uppenbartär detta kanske genom valet av studier och perspektiv. Denteoretiska bakgrunden och de begrepp som används kommer fråndisability studies utifrån ett social model och indepdendent livingperspektiv samt från rehabiliteringsteknik och design. Justmöjligheterna till samspel och ömsesidig utveckling mellanrehabiliteringsteknik och design å ena sidan och å den andradisability studies är ett centralt tema. Olika aspekter på design ochteknik för funktion behandlas med hjälp av FACE-verktyget(Functioning- Attitude, Control, Enabling) ur ett utökatfunktionsperspektiv, både individuellt och socialt.
This thesis is based on the Internet experiences of people withsignificant mobility/physical impairments who are proficient andexperienced computer users in their computer world but havelimitations in mobility that severely restrict their functioning inthe physical world. The Internet functioning of this group isanalysed by means of the factors attitude, control and enabling,with the main focus on what is achievable when all accessproblems such as unadapted interfaces, beginners? difficulties andthe digital divide are overcome. If the virtual world is fullyavailable but the real world is not ? what are the effects onlearning, self image, communities of practice, sense of coherence,power and control? What are the effects on peer-to-peer learningand co-operation? Independent living concepts and theoriesmanifest themselves throughout the thesis, most obviously,perhaps, in the selection of issues that are studied and in theperspectives.The theoretical background and concepts are those of disabilitystudies, with a social model and independent living perspective,and with strong influences from rehabilitation engineering anddesign.Throughout the thesis elaborations and clarifications of thepossibilities of interplay and co-existence between rehabilitationengineering and design and disability studies are made. Differentaspects of function design and technology are examined from anexpanded view on functioning, where technology is put in anindividual and social context with the FACE (Function ? Attitude,Control, Enabling) tool.

Disputation

2006-09-15
13:00
Stora Hörsalen Ingvar Kamprad Designcenter Sölvegatan 26 223 62 Lund
 • Alan Roulstone (Professor)

Nyckelord

 • Human Computer Interaction
 • Design
 • FACE
 • Independent Living
 • Disability Studies
 • Social Model
 • Internet
 • Functioning
 • Rehabilitation Engineering
 • Care and help to handicapped
 • Handikappade
 • vård och rehabilitering
 • SoTL

Övriga

Published
 • Bodil Jönsson
 • ISBN: 91-628-6936-1
 • ISBN: 978-91-628-6936-6

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen