Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Healthy Satiety Effects of Paleolithic diet on Satiety and Risk factors for Cardiovascular disease

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2007:145
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Division of Family Medicine Department of Clinical Sciences Lund University Sweden

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar skiljer sig mycket mellan olika jordbruksbaserade samhällen, medan de praktiskt taget saknas helt bland samhällen som inte är baserade på jordbruk, såsom jägar- och samlarsamhällen. När man letar efter livsstilsfaktorer som skulle kunna gynna uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar verkar det därför logiskt att fokusera på livsstilen i samhällen baserade på jordbruk och hur denna skiljer sig från livsstilen i samhällen utan jordbruk. Målet med denna avhandling var att jämföra effekten av jägar- och samlarkost (även kallad paleolitisk kost) med kost baserad på jordbruk avseende förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.Delarbete I granskar belägg från epidemiologi och evolutionsbiologi för en möjlig otillräcklig anpassning hos människan av mättnadshormonet leptin till en kost baserad på jordbruk. Vi fann att leptinresistens hypotetiskt kan vara ett tecken på otillräcklig anpassning till spannmål som stapelföda, och att lektiner skulle kunna vara en beståndsdel i spannmål med tillräckliga egenskaper för att orsaka leptinresistens. Leptinresistens är kopplat till hjärt-kärlsjukdom och flertalet feta människor med höga leptinnivåer och dålig effekt av leptinbehandling antas vara leptinresistenta.I delarbete II studerades långtidseffekter av paleolitisk kost jämförd med en spannmålsbaserad kost avseende risk faktorer för hjärt-kärlsjukdom hos tamsvin. Vi fann att paleolitisk kost medförde högre insulinkänslighet, lägre C-reaktivt protein (CRP) och lägre blodtryck jämfört med en spannmålsbaserad kost.Delarbete III och IV studerade effekter av paleolitisk kost i jämförelse med en Medelhavsliknande kost avseende risk faktorer för hjärt-kärlsjukdom, mättnad och leptin hos individer med kranskärlssjukdom och som dessutom hade antingen nedsatt glukostolerans (nedsatt förmåga att omsätta kostens kolhydrater) eller diabetes typ 2. Delarbete III visade att en paleolitisk kost förbättrade glukostoleransen mer än en Medelhavsliknande kost, och delarbete IV visade att en paleolitisk kost var mer mättande per kalori än en Medelhavsliknande kost.Sammanfattningsvis visade studierna gynnsamma effekter av en paleolitisk kost på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och mättnad.
The prevalence of cardiovascular diseases (CVD) exhibits considerable variation across agrarian societies, whereas they are virtually absent in non-agrarian societies such as hunter-gatherer and horticultural societies. When looking for lifestyle factors which could promote CVD, it therefore seems logical to focus on the agrarian lifestyle and ways in which it departs from a non-agrarian lifestyle. The aim of this thesis was to evaluate the effect of a hunter-gatherer diet (also called Paleolithic diet) compared to agrarian diet in prevention of CVD.In paper I we reviewed evidence from epidemiology and evolutionary biology for a possible maladaptation of human satiety hormone leptin to agrarian diet. We found that leptin resistance hypothetically may be a sign of maladaptation to dietary cereals as staple food, and that lectins could be a cereal constituent with sufficient properties to cause leptin resistance.In paper II we experimentally studied the long-term effect of a Paleolithic diet compared to a cereal-based diet on risk factors for cardiovascular disease in domestic pigs. We found that a Paleolithic diet conferred higher insulin sensitivity, lower C-reactive protein and lower blood pressure than a cereal-based diet.In paper III and IV we experimentally studied the effect of a Paleolithic diet compared to a Mediterranean-like diet on risk factors for cardiovascular disease, satiety and leptin in individuals with ischaemic heart disease and either glucose intolerance or type 2 diabetes. Paper III showed that a Paleolithic diet improved glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet, and paper IV showed that a Paleolithic diet was more satiating per calorie than a Mediterranean-like diet.In conclusion, we have found beneficial effects of a Paleolithic diet on risk factors for cardiovascular disease and satiety.

Disputation

2007-11-23
13:00
Föreläsningssal 3, Lund University Hospital, Lund, Sweden
 • Mai-Lis Hellénius (Professor)

Nyckelord

 • Other Clinical Medicine
 • Cardiovascular system
 • diabetologi
 • sekretion
 • Endokrinologi
 • Cardiovascular Disease
 • Paleolithic Diet
 • Satiety
 • Endocrinology
 • diabetology
 • secreting systems
 • Kardiovaskulära systemet

Övriga

Published
 • Staffan Lindeberg
 • ISSN: 1652-8220
 • ISBN: 978-91-85897-23-0

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen