Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker

Författare:
Publiceringsår: 2006
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: FoU-rapport, Stockholms stad
Dokumenttyp: Bok
Förlag: FoU-enheten, Stockholms stad, Stockholm

Sammanfattning

Fattigdom, ekonomisk utsatthet och social utestängning bland barn har hittills studerats i begränsad utsträckning inom svensk forskning. Denna rapport syftar till att ge en flervetenskaplig belysning av olika aspekter av barnfattigdom i dagens Sverige och Stockholm. Perspektiven är historiska, juridiska, politiska, ekonomiska och sociala. I en historisk jämförelse framträder det bl. a. att barnen under det senaste halvseklet kommit att bli allt mera överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Vidare har biståndsnormerna för barn utvecklats mycket ojämnt i förhållande till motsvarande normer för vuxna. De juridiska aspekterna av samhällets ansvar i förhållande till barns utsatthet kan relateras till tolkningen av berörda artiklar som återges i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Barnets rättigheter ska framförallt ses i ljuset av konventionens vägledande princip om barnets bästa som ska genomsyra all svensk lagstiftning som rör barn. Uppgiftsfördelningen mellan EU, svenska staten och de svenska kommunerna är emellertid oklar på flera punkter. Detta bidrar till att det kan bli svårt att uppfylla EU:s mål att utrota barnfattigdomen till 2010. En kommun har mycket begränsade möjligheter att påverka strategiska faktorer såsom föräldrars position på arbetsmarknaden och i socialförsäkringssystemet. En närmare studie av Stockholms stad visar bl. a. på en fortgående process av segregation mellan stadsdelsområdena. I Stockholms kommunala verksamheter har barnperspektivet blivit tydligare de senaste åren. Samtidigt kvarstår svårigheter att agera långsiktigt från kommunens sida. Avslutningsvis diskuteras övergripande och ideologiska aspekter av arbetet mot barnfattigdom.

Nyckelord

  • Economic History

Övriga

Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen