Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Product-service systems: Panacea or myth?

Författare:
Publiceringsår: 2004
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: IIIEE, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Dagens storskaliga tillverkning baseras på varor med relativt kort livstid och lågt pris. Vinsterna för tillverkarna kommer från den stora mängden sålda varor. Det finns dock inom många industribranscher krympande vinstmarginaler och många företag söker därför efter nya källor för att uppnå bättre rörelseresultat. Även miljöfrågorna är en utmaning för industrin. Växande miljöproblem leder till krav på att miljöpåverkan från varorna minskas och att producenternas ansvar för de tillverkade varorna ökas. Å andra sidan äger dagens konsumenter ett växande antal varor som används förhållandevis sällan. Privatpersoner fortsätter ofta att använda samma varor även när nya mer effektiva modeller dyker upp, eftersom de inte ständigt kan köpa nya saker. Eftersom priserna är högre kan man många gånger inte heller köpa de mest miljöanpassade alternativen, även om dessa ofta även har ergonomiska och kvalitetsfördelar.Denna avhandling studerar möjligheterna för att utveckla ett nytt så kallat produktservice-system, som i motsats till överlåtelse av den materiella varan fokuserar försäljning av funktionen (funktionsförsäljning). Det förväntas att ett sådant system kan leda till avsevärda miljöförbättringar över varans livscykel. Avhandlingen samlar in erfarenheter från företag som redan använder funktionsförsäljning som affärsmodell samt undersöker drivkrafter och hinder för en vidareutveckling av den nya affärsmodellen. Dessutom studeras de politiska styrmedel och samhällsinstitutioner, som kan stödja sådana mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Avhandlingen bygger på en fallstudie av två varor (gräsklippare och borrmaskiner) för vilka scenarier för funktionsförsäljning utvecklas. Scenarierna bygger på ett förändrat ägandeförhållande för varan (i stil med bilpooler) och visar att detta påverkar storleken och hastigheten för materialflödena i samhället. Intressenter i och kring leverantörskedjan utvärderar scenarierna ur miljömässig och ekonomisk synvinkel.I avhandlingen diskuteras samhälliga och företagsrelaterade faktorer som påverkar miljöprofilen för ett produktservice-system. Avslutningsvis dras slutsatsen att produktservice-system har en intressant miljöpotential, som dock beror på systemets uppbyggnad såväl som på det sociokulturella sammanhanget. Avhandlingen ger förhoppningsvis svenskt näringsliv unik kunskap kring funktionsförsäljning, som även kan utnyttjas i ett större sammanhang och främja framväxten av nya företag.
Life cycle environmental problems have been addressed by a number of strategies. However, the results are mostly lamentable because solutions are searched for within the same paradigms that give rise to the problems. This research questions the vision of linear material growth and searches for ways to sustain economic growth without putting the natural environment under stress. The research explores the concept of product-service systems as a strategy for reducing life cycle environmental impacts. It shows how the concept has evolved, defines a product-service system with sustainability criteria and presents a framework for evaluating and developing product-service sys-tems. The research also explores drivers, barriers and opportunities for companies to shift towards providing use value through product-service systems. The importance of public policy and normative institutions in promoting more sustainable consumption and production patterns is inves-tigated. An environmental and economic evaluation of scenarios of systems of shared use for do-it-yourself tools and garden-care equipment is pre-sented and complemented with an actor analysis. Conceptual and company-level conditions that affect the environmental profile of product-service systems are discussed. It is concluded that the PSS concept has a certain environmental potential dependant not only on how the system is organ-ised, but also on the institutional and socio-cultural context.

Disputation

2004-09-16
10:15
International Institute for Industrial Environmental Economics, Tegnersplatsen 4, Lund
 • Arnold Tukker (Dr.)

Nyckelord

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • economic systems
 • economic policy
 • Nationalekonomi
 • ekonometri
 • ekonomisk teori
 • ekonomiska system
 • ekonomisk politik
 • Production technology
 • Produktionsteknik
 • economic theory
 • econometrics
 • Economics
 • communal washing centres.
 • car sharing
 • systems for sharing power tools and garden-care equipment
 • product policy
 • drivers and barriers for companies
 • servicising
 • life cycle thinking
 • Product-service systems
 • functional thinking

Övriga

Published
 • ISSN: 1402-3016
 • ISBN: 91-88902-33-1
 • ISRN: LUTMDN/THME-04/1011-SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen