Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En föreställning om samhället : militära marscher som social och politisk kommunikation i frihetstidens lokalsamhälle

Författare

 • Erik Bodensten

Summary, in Swedish

Denna uppsats intresserar sig för den tidigmoderna människans interaktion och kommunikation med centralmakten. Utgångspunkten är att lokalsamhällets föreställningar om centralmakten skapades i lokala möten med denna. Ett sådant möte var den indelta krigsmaktens marscher i frihetstidens Sverige. Denna uppsats syftar till att analysera dessa marscher såsom kommunikativa och ideologiladdade ritualer där marschens estetik, disciplin och symbolik gjorde centralmakten konkret och greppbar för lokalsamhällets människor.

Jag argumenterar för att marschen bör förstås som en kommunikativ arena där centralmakten och lokalsamhället interagerade inom ramen för ett föreställt samhällskontrakt. Denna symboliska interaktion visade på att centralmakten och lokalsamhället delade många föreställningar och hade mycket att vinna på ömsesidighet och förhandling. Detta var inte minst viktigt för centralmaktens anspråk på att vara en legitim överhet. Marschen innebar emellertid också att en betydelsefull lokal politisk-symbolisk arena blev tillgänglig för den politiskt kringskurna kungamakten. Samtidigt utesluter inte detta interaktionsperspektiv en tydligt asymmetrisk maktrelation och ett utpräglat konfliktperspektiv, där marschen också kan sägas ha disciplinerat och hotat lokalsamhället.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2008

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • History and Archaeology

Nyckelord

 • lokalsamhället
 • centralmakten
 • interaktion
 • legitimitet
 • ideologi
 • våldsmonopol
 • disciplinering
 • marsch
 • politisk kultur
 • ritual
 • militär
 • militarism
 • frihetstiden
 • Modern history (up to circa 1800)
 • Tidig modern historia (till ca. 1800)
 • Political history
 • Politisk historia

Handledare

 • Eva Österberg