Arkeologer, vad är det? En inblick i hur arkeologer porträtteras på tv och i film

Författare

  • Patrik Fält

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen har för avsikt att göra en kvalitativ undersökning av hur arkeologer och arkeologi presenteras i filmer och på tv för att sedan jämföra detta med hur yrkesverksamma arkeologer själva ser på sig och sitt ämne. För detta ändamål har jag tittat igenom ett antal filmer, dokumentärer, tv-serier samt tittat på Internet och gjort intervjuer. Jag kom fram till att

det finns tre huvudtyper av arkeologer på tv/film: actionarkeologer, normalarkeologer och akademikerarkeologer. Av dessa stämmer normalarkeologerna med hur arkeologerna själva beskriver sig. Ämnet arkeologi visas antingen som ren artefaktkunskap, primärt i filmer, eller som en nästan exakt vetenskap, primärt i dokumentärer.

Ämne

  • History and Archaeology

Nyckelord

  • Arkeologens yrkesroll
  • Spelfilm
  • Dokumentärer
  • Archaeology
  • Arkeologi

Handledare

  • Bodil Petersson