Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden

Författare

 • Hanna Flodin

Summary, in Swedish

Uppsatsen studerar representationen av romer i miniserien Den förste zigenaren i rymden (Agneta Fagerström-Olsson, 2002), med fokus på verkets bild av romerna och tillämpningen av de audiovisuella uttrycksmedlen.

Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt består i en av Richard Dyer inspirerad definition av representation, Stuart Halls utläggning om stereotypering och motståndsstrategier, Edward W. Saids resonemang gällande ?vi och de Andra?, Robert Stam och Louise Spences metod fokuserande tillämpning av audiovisuella uttrycksmedel i audiovisuella verk, samt Claudia Gorbmans och Kevin J. Donnellys tankar om filmmusik, jämte tidigare forskning i ämnet.

Analysen avtäcker att representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden är komplex. Å ena sidan stärker miniserien, genom innehållet och ljudspåret, flera ?zigenarstereotyper? och översätter mestadels ?rom/roma? med ?zigenare?. Å andra sidan underminerar miniserien många stereotypa konstruktioner gällande romer; åskådliggör ofta hur den romska minoriteten betrakta(t)s och behandla(t)s av den etniska majoriteten; utformar texten så att åskådaren delar romernas förståelsehorisont; använder romsk sång och musik respektfullt; framställer oftast de romska karaktärerna som aktiva subjekt; återger vanligen den romska kulturen som normativ; samt fokaliserar frekvent berättelsen genom de romska karaktärerna. Följderna är att den implicite åskådaren oftast positioneras hos romerna, att berättelsen är en av få som medieras av en rom, samt att den romska diskursens maktstruktur mestadels ersätter den eurocentriska diskursens maktstruktur.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2008

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Arts and Architecture

Nyckelord

 • Peter
 • Birro
 • Agneta
 • Fagerström-Olsson
 • förste zigenaren i rymden
 • romer
 • representation
 • stereotyper
 • Cinema theory and history
 • Filmvetenskap

Handledare

 • Ann-Kristin Wallengren
 • Lars Gustaf Andersson (Professor)