Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Främlingsfientlighet i tidigmoderntid : en studie i Olaus Petris "En Swensk Cröneka"

Författare

 • Genet Göransson

Summary, in Swedish

Syftet med denna uppsats blir att ta reda på hur reformatorn Olaus Petri uttryckte sin främlingsfientlighet och mot vem eller vilka den riktades. Med främlingsfientlighet menas i denna uppsats inte bara rädsla för utlänningar utan också rädsla för det som var annorlunda trots att det betecknades som svenskt. Reformationen var inte bara en religiös och andlig företeelse. Den gjorde också anspråk på att vilja styra hur människor skulle tänka och agera i det dagliga livet. Ändamålet med denna uppsats blir förutom det ovan nämnda att ta reda på vad som föranledde Olaus Petris främlingsfientlighet. Framför allt vill jag ta reda på hans attityd till människor som inte tycktes passa in i hans lutherska värld.

[utdrag ur uppsatsens syfte och frågeställning]

Avdelning/ar

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Philosophy and Religion
 • History and Archaeology

Nyckelord

 • Olaus Petri, 1493-1552
 • främlingsfientlighet
 • etnocentrism
 • 1500-talet
 • senmedeltiden
 • reformationen
 • danskar
 • tyskar
 • Sverige
 • History of the Christian church
 • Kristna kyrkans historia
 • Modern history (up to circa 1800)
 • Tidig modern historia (till ca. 1800)

Handledare

 • Dick Harrison