Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En Method Actors metod - Robert De Niros tillvägagångssätt med rollerna

Författare

 • Jerry Malmström

Summary, in Swedish

Uppsatsen analyserar inledningsvis vad Method Acting innebär. Den ryske regissören och skådespelaren Konstantin Stanislavskij utarbetade i början på förra seklet ett system vars uppgift var att utforma ett skådespeleri som bröt mot normen av, vad han tyckte var, orealistiskt spel. Med naturalismen kom kravet att teaterns uppgift var inte att försköna verkligheten utan att visa verkligheten som den var. Stanislavskij besökte, tillsammans med the Moscow Art Theatre, USA i början på 1920-talet och presenterade sitt system för den amerikanska publiken. Några av hans lärljungar stannade kvar och började lära ut de nya skådespelarteknikerna. En av eleverna till dessa lärljungar var Lee Strasberg som under hela sitt liv utarbetade det som kom att kallas "the Method".

Uppsatsen presenterar Stanislavskijs teorier och visar hur de tolkades i USA av Strasberg och Stella Adler, den lärare som sedermera Robert De Niro kom att studera under.

Uppsatsen analyserar sedan hur man kan se Method Acting i De Niros skådespeleri, vad hans "metod" är. Fokus ligger på de roller som är aggressiva, ilskna och arga. Exempel på filmer som analyseras är "Taxi Driver", "Cape Fear" och "This Boy's Life".

Uppsatsens analysdel om De Niro avslutas med en analys av rollen som Vito Corleone från "The Godfather II". Paralleller mellan De Niros gestaltning och Marlon Brandos, som spelade rollen som Corleone i "The Godfather", visar hur De Niro arbetar och anpassar sitt skådespeleri. Analysavsnittet avslutas med en analys av "On the Waterfront" för att presentera hur Method Acting kan se ut från en annan skådespelare.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Arts and Architecture

Nyckelord

 • Godfather
 • Taxi Driver
 • Method Acting
 • Konstantin
 • Stanislavskij
 • Lee
 • Strasberg
 • Stella
 • Adler
 • Robert
 • De Niro
 • Marlon
 • Brando
 • Goodfellas
 • Skådespeleri
 • Scorsese
 • Martin
 • Cinema theory and history
 • Filmvetenskap

Handledare

 • Lars Gustaf Andersson (Professor)
 • Ann-Kristin Wallengren