Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kulturella upphov - om nation och familjerepresentation i dansk och spansk filmproduktion

Författare

 • Anders Westerholm
 • Paul Ström

Summary, in Swedish

Denna text koncentrerar sig kring familjerepresentation samt tillhörande genus- och identitetsaspekter, med utgångspunkt i spansk och dansk melodramproduktion under perioden 1999-2004. Genom att med hjälp av närläsningar undersöka filmernas familjebilder, samt aktörerna och deras drivkrafter vill vi granska huruvida dessa fiktioner kan betraktas som symptomatiska för den kultur som de producerats inom. Frågeställningen är alltså huruvida filmernas familjerepresentationer kan utläsas som nationella skillnader och likheter, eller om det vi ser ? och anar ? snarare är en autencitet inom familjedramat, som inte nödvändigtvis är knuten till geografiska gränser utan skulle kunna betraktas som ett tidens tecken. Vår uppsats syftar alltså till att undersöka det kulturella upphovet samt hur dessa filmer står i relation till den kulturella kontext i vilken de är gjorda.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures
 • Arts and Architecture

Nyckelord

 • Allmän och jämförande litteraturvetenskap
 • General and comparative literature
 • Filmvetenskap
 • Cinema theory and history
 • Europeisk film
 • Familjerepresentation
 • Dansk film
 • Cultural studies
 • Spansk film

Handledare

 • Mats Jönsson (Associate Professor)