Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Manusförfattande - Nutid och dåtid, Hollywood som drivkraft - I det moderna dramat "syns" inte manusförfattaren

Författare

 • Hampus Schildfat

Summary, in Swedish

Uppsatsen redogör för manusförfattarnas uppkomst och utveckling, medgångar och motgångar, dels med hjälp av teori men personliga erfarenheter i Hollywood, intervjuer och samtal med manusförfattare och andra filmskapare spelar också en väsentlig roll.

Uppsatsen innehåller huvudsakligen en teoretisk och praktisk analys av manusförfattarnas tillvaro, analysmetoden används som en referensram i övriga delar av uppsatsen.

Historiskt undersöker vidtecknad den primitiva och klassiska perioden inom filmens utveckling där fackföreningarnas inverkan analyseras samt hur Europa påverkat manusförfattandet ur ett historiskt och filmteoretiskt perspektiv, dessutom undersöks vilket inflytande auteur-teorin haft på manusförfattarna som yrkesgrupp.

Vidtecknad försöker att med hjälp av en teoretisk men samtidigt undersökande metod knyta samman teori och praktik för att göra en så underhållande och samtidigt lärorik uppsats som möjligt.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures
 • History and Archaeology
 • Arts and Architecture

Nyckelord

 • History
 • Filmvetenskap
 • Cinema theory and history
 • Auteur
 • Historia
 • Film
 • Manusförfattare
 • Manusförfattande
 • Manus
 • Hollywood
 • General and comparative literature
 • Allmän och jämförande litteraturvetenskap

Handledare

 • Olof Hedling (Dr.)