Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

"THE AUDIENCE DOES ALL THE WORK" En kognitiv studie av åskådares filmförståelse

Författare:
 • Janna G. Spanne
Publiceringsår: 2006
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Sammanfattning

Filmskapare har unika hantverksmässiga kunskaper om hur man påverkar mänskliga kognitiva processer för att uppnå önskade effekter på åskådaren. Om dessa kunskaper blev systematiserade med hjälp av empirisk forskning, skulle de kunna komma till nytta även inom vetenskapliga discipliner där man intresserar sig för människans kognition.

I denna uppsats kombineras analysen av två filmsekvenser med ett experiment i vilket åskådarnas ögonrörelser filmades och personerna fick svara på frågor om sina intryck av filmen. Resultaten tyder på att människor framför allt blir medvetna om sådana intryck som liknar verkligheten, t.ex. karaktärers personlighet och beteende, snarare än sådant som rör filmens form. Dessa fynd diskuteras i ett allmänt kognitivt perspektiv och ytterligare empiriska undersökningar föreslås för att studera samspelet mellan filmen och åskådaren.

Summary in English:

Through their craft, film artists have unique insights into methods of influencing human cognitive processes to achieve desired impact on the spectator. If these insights could be systematized by means of empirical research, they could be of great use even to scientific disciplines that examine human cognition.

In this thesis, the analysis of two film sequences is combined with an experiment in which spectators? eye movements were recorded and the participants were asked to evaluate their impressions of the film. The results indicate that humans are primarily aware of impressions that resemble the real world, such as the characters? personalities and behavior, rather than matters of film form. These findings are discussed in a perspective of general cognitive science, and further empirical studies of the interaction between the film and the spectator are suggested.

Nyckelord

 • Philosophy and Religion
 • Arts and Architecture
 • Philosophy of special sciences
 • Filmvetenskap
 • Cinema theory and history
 • eye tracking in film studies
 • film and "The Media Equation"
 • character depiction in film
 • film spectators
 • cognitive film theory
 • empirical film studies
 • Särskilda vetenskapers filosofi

Övriga

 • Anders Marklund (Ph D)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen