Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Unga kvinnor samtalar om pornografi : en diskursanalys

Författare

 • Sotiris Greveniotis
 • Anna Larsson

Summary, in Swedish

I detta arbete intresserar vi oss för mötet mellan unga kvinnor och talet om och från pornografin, i syfte att förstå hur detta tal upplevs av individerna. Studien bygger på utskrifter från två fokusgruppsintervjuer. Informanter var fem unga kvinnor. Diskursanalys användes som metod för bearbetningen av materialet och resultaten diskuterades utifrån för ämnet relevant litteratur, i huvudsak feministisk och psykoanalytisk sådan.

Deltagarna upplevde sig som klämda mellan den pornografiska diskursen som föreskriver ett visst utseende och en viss sexrepertoar och det motstridiga talet om pornografi som betraktar den antingen som kvinnoförtryck, eller som enbart filmatiserade fantasier. En konvergenspunkt gemensam för diskursanalysens resultat och de teorier vi använt, verkar uppstå kring kontrollen av kvinnlig sexualitet.

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Ämne

 • Social Sciences

Nyckelord

 • pornografi
 • kvinnor
 • attityder
 • Genusvetenskap
 • Gender studies
 • sexualitet
 • Psychology
 • Psykologi
 • psykoanalys

Handledare

 • Marie Bergström