Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samband mellan Egentillverkning och Innovation, en undersökning kring ett outsourcingbeslut.

Författare:
 • Sofia Gunnarsson
 • Olof Sundström
Publiceringsår: 2006
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger ett samband mellan graden av egentillverkning (ET) och innovation samt hur detta samband i så fall ser ut. Metoden är en kombination av litteraturstudier och telefonintervjuer med företrädare för 24 olika företag i Europa som tillverkar packningar. De flesta av dessa företag ingår i Trelleborgskoncernens Sealing Solutions Division men även externa, liknande, företag har ingått i undersökningen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och syftat till att få reda på de olika företagens innovations- och outsourcingsituation. Informationen som erhållits från intervjuerna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt för att finna ett samband mellan graden av ET och innovation. En egen definition på innovation som utvecklingsförmåga har använts. Teorin behandlar innovation och outsourcing, hur begreppen definieras, varför de är viktiga och hur de hänger samman. En egen ny teori har därefter utvecklats. Empirin innefattar en beskrivning av företaget och den problematik företaget står inför huruvida de ska tillverka o-ringar inom koncernen eller köpa dessa utifrån. Resultat: Vi finner ett samband mellan graden av ET och innovation så som definierad av författarna i de undersökta företagen. Detta samband är positivt, innovationen ökar med ökande grad av ET. Sambandet antar förenklat formen av en linjär kurva med lutningen 0,1 med x-variabeln ”ET i procent” och y-variablen ”viktad innovation per 100mkr omsättning”. Sambandet har regressionskoefficienten 0,58 och bedöms därför vara starkt.

Nyckelord

 • Business and Economics
 • Outsourcing
 • Innovation
 • Patent
 • Egentillverkning (ET)
 • F&U
 • Management of enterprises
 • Företagsledning, management

Övriga

 • Lars Bengtsson

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen