Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Likvärdig och rättvis betygssättning?

En textanalytisk studie av den statliga kontrollen av implementeringen av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i den svenska skolan mellan åren 1994 och 2009
Författare:
  • Lars Love Teddeman Gyllenstedt
  • Tomas Appelqvist
Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Studentarbete andra termin (B-uppsats enligt tidigare studieordning)

Sammanfattning

Införandet av det målrelaterade betygssystemet för gymnasieskolan med Lpf 94, i kombination med en redan tidigare påbörjad decentralisering av skolväsendet, följdes tämligen omgående av en diskussion om försämrade kunskaper hos elever i kombination med stigande betyg. Den förmodade betygsinflationen hotar över tid elevgenerationers rätt till lika möjligheter vid antagningen till högre utbildning. Kontrollen av betygssättningen kommer därmed att handla om om demokratisk rättvisa och blir en förvaltningspolitiskt mycket central fråga. Genom analys av fem Skolverksrapporter som berör betygssättningen undersöks här hur Skolverket som representant för den statliga styr- och kontrollnivån hanterar detta problem. Hur ser Skolverkets försök till styrning ut, som de kommer till uttryck i Skolverkets rapporter och kommunikation? Vad säger detta om den centrala nivåns reflektion och medvetenhet om situationen? I vår analys menar vi oss se en tydlig utveckling mot ett mer instrumentellt synsätt i Skolverkets syn på styrningen av betygssättningen under den undersökta perioden.
Ämne: Förvaltningspolitik

Nyckelord

  • Law and Political Science
  • ”street-level bureaucracy”
  • implementeringsproblem
  • gymnasieskolan
  • Betygsinflation
  • Lpf 94
  • Skolverket

Övriga

  • Sofia Gustavsson

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen