Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"道生一,一生二,二生三,三生万物" (Laozi) [Vägen frambringar en, en frambringar två, två frambringar tre, tre frambringar myriad av varelser] - En översikt av utvecklingshistoria på kinesiskans ordförråd ur ordlängdens och ordkonstruktionens perspektiv

Författare

  • Fen Han

Summary, in Swedish

“Dao sheng yi, yi sheng er, er sheng san, san sheng wanwu道生一,一生二,二生三,三生万物[Vägen frambringar en, en frambringar två, två frambringar tre, tre frambringar myriad av varelser]”. Detta citat från Daodejing [Classic of the Way and Virtue] av Laozi kan ses som en bra beskrivning av det kinesiska språket. Enstaviga ord är ”yi一[en] ”, tvåstaviga ord är ”er二[två]” och trestaviga ord är ”san三[tre]”. Alla ord, fraser och meningar kommer från sådana kombinationer. Att tvåstaviga ord bidrar till den största delen av kinesiskans ordförråd är särskilt uppmärksammat. Intresset för detta ämne har inspirerat mig att ta reda på historien och anledningarna bakom denna tendens. I min uppsats presenteras också konstruktionen av kinesiska ord. Ett antal exempel analyseras för att läsare ska kunna få ett direkt och konkret intryck av alla koncept som lingvister tagit upp.

Genom att jämföra kinesiska ord med engelska och svenska kommer jag fram till att kinesiska är ett mycket ekonomiskt och logiskt språk med tanke på hur ordförrådet har byggts upp. Kunskap om detta är viktig för så väl andraspråkselever i kinesiska som lärare i kinesiska som andraspråk.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2010

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • kinesiskt ordförråd
  • ordkonstruktion
  • tvåstaviga ord

Handledare

  • Michael Schoenhals