Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Experimenting with Focal Points and Monetary Policy

Författare:
  • Emma Runnemark
Publiceringsår: 2012
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Economic Studies
Volym: 170
Dokumenttyp: Doktorsavhandling

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen består av fyra kapitel. Efter det inledande kapitlet används i kapitel två och tre ekonomiska experiment för att undersöka hur deltagare fördelar ett överskott mellan sig då det finns två fokalpunkter. Kapitel fyra undersöker huruvida en penningpolitisk störning har asymmetriska effekter på de svenska länens sysselsättning.I kapitel två, samförfattat med Håkan J Holm, föreslås en enkel separeringsmekanism som bygger på heterogenitet bland deltagare för att förstå hur dessa fördelar ett överskott då det finns konkurrerande fokalpunkter, dvs. punkter som utmärker sig och som därför fungerar som samordningspunkter. I ett Nash demand game där köpare och säljare förhandlar om en liter mjölk finner vi att en del av deltagarna väljer att fördela det tillgängliga överskottet lika medan andra påverkas av hur situationen beskrivs och därför väljer det gällande marknadspriset på mjölken. Vi finner att valet av fokalpunkt beror på skillnader i deltagarnas karaktäristika, såsom kognitiv reflektionsförmåga, och hur utmärkande den beskrivna situationen är för dem, såsom att köpare uppvisar en self-serving bias då mjölkpriset ger en större del av överskottet till dem.Kapitel tre undersöker hur produktfokalpunkten påverkas då deltagare blir mer erfarna genom att förhandla ett flertal gånger med samma motspelare. I ett upprepat Nash demand game där köpare och säljare förhandlar om en coca-cola finner jag att utfallet beror på vilken återkoppling deltagarna får. Då både köpare och säljare får observera motspelarens pris efter varje period konvergerar genomsnittspriset till en 50-50 fördelning av överskottet men då säljaren endast observerar om transaktionen gått igenom eller ej konvergerar inte genomsnittpriset till 50-50. Istället väljer hälften av deltagarna i denna grupp att hålla sig till det gällande marknadspriset på coca-colan trots att det ger köparen det mesta av överskottet. Detta resultat kvarstår dessutom då dessa säljare byter motspelare och får observera köparens pris. Det upprepade valet av fokalpunkt påverkas också av skillnader i deltagarnas kognitiva reflektionsförmåga och hur fästa de är vid produkten.Kapitel fyra undersöker effekterna av en penningpolitisk störning på sysselsättning i de 21 svenska länen under perioden 1993:1 till 2007:4 med hjälp av en VAR-modell. De regionala impulsrespons-funktionerna visar tydligt att det finns asymmetriska effekter där en kontraktiv penningpolitisk störning signifikant minskar sysselsättningen i vissa län medan den inte påverkar signifikant sysselsättningen i andra län. Skillnaden mellan dessa två grupper av län tycks bero på olikheter i ränte- och växelkurskanalen där län med större andel sysselsättning i varuproduktion och högre exportintensitet påverkas negativt. Dessutom upplever en grupp av län en ökad sysselsättning som svar på samma åtstramande störning.
This thesis consists of two parts. The first part uses economic experiments to investigate how participants choose to divide a surplus in the presence of competing focal points. The second part examines whether a monetary policy shock has asymmetric regional effects.Chapter 2 suggests a simple separation mechanism based on heterogeneity among subjects to understand how they choose equilibrium when there are competing focal points. In a Nash demand game where buyers and sellers bargain for a liter of milk, we find that some subjects choose to split the available surplus equally while others are sensitive to the frame and therefore choose the prevailing market price of the product. The choice of focal point seems to depend on subjects’ characteristics and how strong the frame is for the subject.Chapter 3 examines whether the focal point induced by a product is sensitive to experience. In a repeated Nash demand game where buyers and sellers bargain for a coca-cola, I find that a small difference in feedback affects whether average bids converge to equal-splits. When both parties can observe the opponent’s bid after each period, average bids do converge to equal-splits, but when the seller only learns if a transaction has taken place or not, average bids do not converge. Instead, around half of the subjects in this treatment stick to the prevailing market price of the product. This result remains when these sellers get to observe the buyer’s bid. The repeated choice of focal point is also affected by individual characteristics and how attached subjects are to the product.Chapter 4 investigates the effects on employment in 21 Swedish regions of a monetary policy shock using a VAR model with exogenous foreign variables for the 1993:1-2007:4 period. The regional impulse responses clearly indicate asymmetric effects in which employment falls significantly in some regions, while not changing significantly in others. These differences seem to stem from the interest and exchange rate channel, whereby regions with larger shares of employment in the goods sector and higher export intensity are adversely affected. In addition, there is one group of regions that, surprisingly, see increased employment in response to the same policy shock.

Disputation

2013-01-18
10:15
Ekonomicentrum EC3:211
  • Robert Sugden (Professor)

Nyckelord

  • Economics
  • Focal points Nash demand game Experiments Heterogeneity Framing Learning Monetary transmission Vector Autoregression (VAR) Regional differences

Övriga

Published
  • Pontus Hansson
  • ISSN: 0460-0029

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen