Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Detecting forest degradation in Marakwet district, Kenya, using remote sensing and GIS : in cooperation with SCC-Vi Agroforestry : a minor field study

Författare

 • Naemi Gunlycke
 • Anja Tuomaala

Summary, in Swedish

Avskogning är ett globalt problem och har många negativa effekter. Det största hotet mot
skogen är dessvärre människan. Trots ökade satsningar på hållbar skogshantering och
skogsvård så fortsätter avverkningen av skog i snabb takt världen över, för att ge plats åt
andra typer av markanvändning så som jordbruks- och betesmark. Världens population
fortsätter att öka och Afrika är den kontinent med snabbast växande befolkning. Under de
senaste hundra åren har detta medfört stora förändringar i det afrikanska landskapet och
Kenya är inget undantag.
Den här studien utfördes i samarbete med biståndsorganisationen Vi-skogen.
Studieområdet ligger i distriktet Marakwet i västra Kenya och distriktet har ett av de
största kvarvarande naturliga skogsområdena i landet. Samtidigt är området hårt utsatt för
illegal avskogning.
Syftet med studien var att med hjälp av satellitbilder kartlägga och beräkna hur stor areal
skog som försvunnit i studieområdet under 23-års perioden 1986 till 2009, samt skapa ett
framtidsscenario. Resultatet jämfördes sedan med populationsdata i distriktet för att finna
ett samband.
Resultatet visar att det skett stora förändringar i skogens utbredning. Under tidsperioden
på 23 år har 4 149 hektar skog avverkats i studieområdet, vilket motsvarar en minskning
på 14 procent. Hastigheten i vilken skogen försvinner har minskat, men problemet med
avskogning kvarstår. Om ingenting görs för att hejda den aktuella avskogningen kommer
45 procent av skogen i området att försvinna till år 2100.

Publiceringsår

2011

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Earth and Environmental Sciences

Nyckelord

 • geografi
 • Kenya
 • MFS
 • remote sensing
 • GIS
 • geography
 • physical geography
 • naturgeografi
 • fjärranalys

Funder

 • SIDA, Minor Field Study programme (MFS)

Report number

200

Handledare

 • Jonas Åkerman (Associate Prof.)
 • Karin Larsson
 • Ola Hall (Dr)
 • Emmanuel Wachiye