Kulturkrock i lappmarken - Fyra fallstudier om mötet mellan samer och den svenska elitkulturen under tidigmodern tid

Avdelning/ar

Publiceringsår

2011

Language

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • History and Archaeology

Handledare

  • David Larsson