Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § regeringsformen och socialförsäkringsrätten

Författare:
Publiceringsår: 2011
Språk: Svenska
Sidor: 537-561
Publikation/Tidskrift/Serie: Förvaltningsrättslig tidskrift
Volym: 74
Nummer: 3
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: Stockholm : Förvaltningsrättslig tidskrift

Sammanfattning

Artikeln undersöker vad bestämmelsen om Sveriges EU-medlemskap och om internationellt samarbete i 1 kap. 10 § regeringsformen betyder rättsligt för den offentliga förvaltningen, särskilt avseende socialförsäkringsrätten och Försäkringskassan. En bakgrund till bestämmelsen är internationaliseringen av den offentliga rätten. Utvecklingen har inneburit att en stor del av de normer som svenska myndigheter ska tillämpa har sitt ursprung på internationell nivå, att svenska myndigheter samverkar med utländska motsvarigheter samt att tjänstemän måste samverka med utländska offentliga organ i enskilda ärenden. För socialförsäkringsrätten visar sig detta bland annat i bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004, etableringen av förvaltningsnätverk samt förekomsten av internationellt informationsutbyte. Artikeln konstaterar att bestämmelsen bör anses ha en självständig rättslig betydelse även om den troligen sällan ensam kan utgöra grund för rättsliga beslut. I ljuset av bestämmelsens historiska bakgrund, internationaliseringen och motsvarande reglering i finsk och tysk statsrätt föreslås att bestämmelsen ska förstås som ett uttryck för en princip om internationell öppenhet. I fråga om EU fungerar bestämmelsen främst som en informationsbestämmelse, medan den i fråga om övriga världen ger uttryck för en öppen och samarbetsinriktad hållning. Ett praktiskt utfall av denna internationella öppenhet kan vara en plikt att arbeta för att lösa problem som uppstår i den internationella samfärdseln på socialförsäkringsområdet. Bestämmelsen innebär att kontakter och samarbete med andra stater och internationella organisationer ska utgöra en naturlig del i den svenska offentliga förvaltningen.

Nyckelord

 • Law
 • nätverk
 • Försäkringskassan
 • EU
 • regeringsformen
 • socialförsäkring
 • statsrätt
 • förvaltningsrätt
 • internationalisering
 • offentlig rätt

Övriga

Published
 • Den svenska socialförsäkringens internationella samverkan i rättsligt perspektiv
 • ISSN: 0015-8585

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen