Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En amerikansk tennisspelare i Sverige. Om översättningen av Andre Agassis självbiografi "Open"

An American tennisplayer in Sweden - translating Andre Agassis autobiography "Open"

Författare

  • Jesper Frihager

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen grundar sig på en översättning av ett stycke ur Andre Agassis självbiografi ”Open”. Den inleds med en källtextsanalys, i huvudsak baserad på Hellspong och Ledins analysmodell. Efter ett kort stycke om mina överväganden inför översättningen följer sedan en översättningskommentar, i vilken jag diskuterar några av de problem som dykt upp under översättningsarbetet. Denna översättningskommentar är uppdelad i två olika problemnivåer, den syntaktiska nivån och den lexikala nivån. Min intention med uppsatsen har varit att belysa hur dessa problem, i synnerhet problemet med kulturspecifika ord och begrepp, påverkar översättningsarbetet och valet av översättningsstrategier.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • översättningsstrategier
  • kulturspecifika ord och begrepp
  • översättning
  • självbiografi

Handledare

  • Lennart Nyberg
  • Per Lagerholm