Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vardagspolitik bland Kinesiska Migrantarbetare : en fallstudie av den kinesiska migrantarbetartidningen Jiemei Miyu (姐妹密语) (Vackra Ord bland Systrar)

Författare

  • Josefine Willander

Summary, in Swedish

I denna uppsats undersöker författaren en grupp kinesiska migrantarbetares syn på de egna
arbets- och livsvillkor. De frågor relaterade till arbets- och livsvillkor som migrantarbetarna
framför allt diskuterar i en sluten miljö och denna uppsats tar fasta på är arbetsskador,
ensamhet, kollektivitet och arbetsrätt. Migrantarbetarnas skildringar är hämtade ur
migrantarbetartidningen Jiemei Miyu (姐妹密语) (Vackra Ord bland Systrar). Med hjälp av
James C Scott teori om ”dolt agerande” och ”öppet agerande”, skiljer författaren mellan det
som uttrycks av migrantarbetare internt i gruppen och det som uttrycks i den öppna miljön. 2
Resultatet av undersökning visar att Jiemei Miyu skapar ett gemensamt utrymme där
migrantarbetare kan formulera en politisk agenda. I denna relativt slutna miljö återfinns
inställningar som är så känsliga att de svårligen låter sig föras upp på den kontrollerade
offentliga politiska arenan, framför allt frågor gällande kollektivitet och relationen till
myndigheterna.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2008

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Social Sciences
  • Languages and Literatures

Handledare

  • Michael Schoenhals