Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Homosexuella kvinnors upplevelse av bemötandet inom mödrahälsovården

En intervjustudie.

Författare

  • Veronica Gunnarsson
  • Marika Håkansson
  • Nathalie Tedensjö

Summary, in English

Det behövs mer kunskap om hur mödrahälsovården bemöter homosexuella kvinnor. Studiens syfte var att undersöka homosexuella kvinnors upplevelse av bemötandet inom mödrahälsovården. Nio kvinnor rekryterades via snöbollsmetoden för personliga intervjuer baserade på en intervjuguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Via kvalitativ innehållsanalys framträdde fyra teman; tankar, känslor och upplevelser kring föräldraskapet, att bli bekräftad och positivt bemött, negativt bemötande och omgivningen som stöd och resurs. I resultatet framkom att barnmorskornas bemötande upplevdes som tryggt och professionellt, men att kvinnorna även mött okunskap och heteronormativitet inom mödrahälsovården. Homosexuella kvinnor önskar bemötas med kunskap, intresse och utan fördomar. Att anpassa barnmorskornas utbildning, förändra föräldrautbildningen samt könsneutralisera mödrahälsovårdens informationsmaterial och broschyrer kan vara ett led i att möta homosexuella kvinnors behov och önskemål.

Publiceringsår

2010

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Medicine and Health Sciences

Nyckelord

  • upplevelse, homosexuell, vänta barn, mödrahälsovård.

Handledare

  • Jimmie Kristensson