Den passiva kvinnan? : En studie om kvinnligt och manligt deltagande i Sundals härad 1700 till 1710

Författare

Avdelning/ar

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • History and Archaeology

Nyckelord

  • Sundals härad
  • Domböcker
  • Lönskaläge
  • verbala angrepp. Slagsmål
  • Rättshistoria
  • 1700-tal

Handledare

  • Hanne Sanders