Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Answar Anno 1769 : En studie om känslor i politiska pamfletter under den sena frihetstiden

Författare

  • Maria Pehrsson

Summary, in Swedish

År 1769 är ett årtal då Sverige var påverkat av många omvälvande omständigheter, och denna uppsats undersöker, utifrån ett dygde- och känsloperspektiv, vilket samband som under dessa orostider fanns mellan känslor och ansvar; om känslorna var ett sätt att uppmana till och att frammana ansvar.
En av slutsatserna är att man, ur ett känsloperspektiv, kan beteckna de politiska pamfletterna som en diskursiv praktik, eftersom känslorna användes för att nå ett kognitivt resultat – författarna ville att deras läsare skulle ändra inställning till något och slutligen agera på ett visst sätt. Genom att kombinera teorier av William Reddy, Robert Adams och Martha Nussbaum har jag funnit stöd för att känslorna var ett instrument för att ändra, skapa och/eller vidmakthålla en viss politisk regim. Det skedde genom att författarna till de politiska pamfletterna använde sig av känslor för att nå och väcka läsarens känslor. I de politiska pamfletterna, som har varit bas för analysen, framkommer att de politiskt intresserade männen gav, med stöd av känslor, uttryck för en föreställning om bilden av ett väl fungerande samhälle, där var och en känner sig delaktig; ett samhälle där alla tar ansvar för såväl sig själv som för andra – för det goda samhällets skull.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • History and Archaeology

Nyckelord

  • Känslor
  • ansvar
  • frihetstid
  • politiska pamfletter

Handledare

  • Joachim Östlund (Ph D)