Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige andes namn : en studie av namngivningsskicket i Sydsverige 1750-2000.

Författare

  • Andreas Johansson

Summary, in Swedish

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett släktforskningsmaterial som omfattar perioden 1750-2000 vari en sammanställning görs av de förnamn som har givits personerna som ingår i denna släkt. Förutom namnen sammanställs även den sociala bakgrunden för namngivarna samman avseende de titlar som de begåvats med. Med detta material som utgångspunkt görs sedan en kvantitativ analys av materialet. Detta görs dels genom att se vilka ursprungskategorier som har använts mest, i vilka namnen kan delas in, dels genom att se vilka sociala stratifieringskategorier som favoriserar olika ursprungskategorier för förnamnen. Som teoretiskt underlag för uppsatsen har använts den forskning som har gjorts inom språkvetenskapen om namn men även forskning inom historia och etnologi.
Uppsatsens resultat är att av de tio ursprungskategorier som identifierats för förnamnen så dominerar nordiska varianter av grekiska och latinska namn tillsammans med bibliska namn i början av perioden för att sedan bli alltmer diversifierat över tid. Nordiska namn har en tydlig höjdpunkt i början av 1900-talet. När det gäller olika sociala kategoriers användning av olika namnkategorier så hade bönderna och lantarbetarna ett namnskick som kvarhöll vid gamla former länge medan de i staden boende arbetarna och tjänstemännen hade ett mycket öppnare sinne för influenser från kontinenten. Dock har namnimporten till allra största delen hållit sig inom den västeuropeiska kulturkretsen.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • History and Archaeology

Nyckelord

  • Sydsverige
  • Namngivningsseder
  • Namnskick
  • Social stratifiering och släktforskning.

Handledare

  • Marie Lindstedt Cronberg