Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Interest in Material Cycle Closure? Exploring Evolution of Industry's Responses to High-grade Recycling from an Industrial Ecology Perspective

Författare:
Publiceringsår: 2003
Språk: Engelska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: The International Institute for Industrial Environmental Economics

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Många material som ingår i tillverkade varor har kvar sina kvaliteter även när varorna är uttjänta. Men bara en liten del av dessa material återvinns idag på ett sätt som gör det möjligt att återanvända materialet för samma syfte och med bevarade egenskaper. I allmänhet har det industriella samhället fortsatt att praktisera en slit- och slängmentalitet, trots att det bevisligen går att sluta materialcyklerna för ett stort antal ämnen.Denna avhandling tar sin utgångspunkt i de teorier som utvecklats inom forskningsområdet industriell ekologi. Naturens kretslopp används här som en modell för det framtida industriella samhällets möjliga utveckling, där produktionen baseras på slutna material- och energiflöden.Avhandlingen bygger på tre fallstudier. Två av dessa behandlar plastmaterial och deras användning inom bilindustrin. Den tredje fallstudien studerar hur återvinningen av aluminium har utvecklats. Fallstudierna har använts för att ta fram en förklaringsmodell som beskriver hur företag agerar i en situation när det finns tekniska möjligheter att på ett lönsamt sätt skapa de inom industriell ekologi eftersträvade slutna kretsloppen. I avhandlingen presenteras möjliga förklaringar till varför arbetet med att skapa dessa kretslopp genom höggradig återvinning ofta går långsamt trots goda tekniska och ekonomiska förutsättningar. Avslutningsvis diskuteras vilka åtgärder som har bäst förutsättningar för att överbrygga de barriärer som idag ofta förhindrar en miljö- och resursmässigt eftersträvansvärd utveckling.
Many anthropogenically-produced or beneficiated materials contained in “end-of-life” products retain a great proportion of the invested manufacturing work when discarded. Very few such materials are reconstituted and applied in new products at the same material inherent quality level as in their first lifetime – a process known as “closed-loop recycling”. In general, industrial society maintains an extract, expend, expel modus operandi despite demonstrated “loop closure” feasibility for a significant number of materials. This thesis builds from a foundation in Industrial Ecology, a field prescribing to an ecological metaphor for how paradigmatic change might take place towards closure of material-energy cycles. It utilises three detailed case studies of loop closure work to develop a conceptual framework describing behaviour of industrial actors when faced with the opportunity, or need, to innovate for material cycle closure. This work helps answer questions about why work towards closure for “promising” material cycles may not be progressing, where key barriers lie, and how measures might be implemented to encourage the evolution of industrial conduct towards more widespread closed-loop recycling.

Disputation

2003-09-19
13:30
Aula International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund Institute of Technology
 • Marion Chertow (Assistant PhD professor)

Nyckelord

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • polymers
 • vehicles
 • ELV
 • extended producer responsibility
 • chemical recycling
 • material cycling
 • material flows
 • closed-loop recycling
 • Industrial Ecology
 • recycling
 • aluminium.
 • Environmental technology
 • pollution control
 • Miljöteknik
 • kontroll av utsläpp

Övriga

Published
 • ISSN: 1402-3016
 • ISBN: 91-88902-31-5
 • ISBN: 91-88902-32-3
 • ISRN: LUTMDN/THME-03/1010-SE

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen