Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mise-en-scène and the City: En stilanalys av protagonistens lägenhet i "Sex and the City"

Författare

  • Linda Lopar

Summary, in Swedish

"Sex and the City" var en nyskapande TV-serie som väckte stor uppståndelse när den kom. Seriens enorma popularitet har sammanlänkats med uppvisningen av det samtida modet samt att den var trendig, rolig och utmanade förutfattade meningar om kvinnors framgång, sexualitet och singelliv. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur väsentlig mise-en-scène var för serien och på vilket sätt den påverkat åskådarens uppfattning av protagonisten. Det som främst undersökts var på vilka sätt protagonisten lägenhet speglade henne som karaktär. Då TV-serier traditionellt sett inte ansetts använda sig av mise-en-scène i samma utsträckning som filmer bidrar denna analys till det faktum att det går att finna en hel del televisionens värld likaväl som i filmens.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Performing Arts
  • Cultural Sciences
  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • TV-serie
  • mise-en-scène
  • Sex and the City

Handledare

  • Olof Hedling (Dr.)