Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ice advance-retreat sediment successions along the Logata River, Taymyr Peninsula, Arctic Siberia

Isframstötar och isreträtter längs Logatafloden, Tajmyrhalvön, arktiska Sibirien : en sedimentologisk och stratigrafisk studie
Författare:
 • Martin Bernhardson
Publiceringsår: 2013
Språk: Engelska
Publikation/Tidskrift/Serie: Dissertations in Geology at Lund University
Dokumenttyp: Examensarbete för masterexamen (Två år)

Sammanfattning

Ett antal flodskärningar undersöktes längs Logatafloden och dess omkringliggande områden för att ge en ökad förståelse om de senaste istiderna för denna del av världen. De påträffade sedimenten vittnade om en marin miljö efter en isframstöt och därefter en landhöjning som ledde till dagens flod- och tundralandskap.

Det finns många teorier angående hur utbredd inlandsisen var över arktiska Sibirien under Weichselistiden (ca 115 000 – 11 700 år sedan). Detta gäller särskilt den senare delen av istiden där vissa teorier förespråkar ett gigantiskt istäcke över större delen av Arktis, medan andra föreslår ett mycket mindre istäcke, framförallt över Sibirien.

En internationell forskningsexpedition tillbringade närmare två månader på Tajmyrhalvön i Ryssland under sommaren 2012. En del av denna tid spenderades längs Logatafloden söder om Byrrangabergen där ett flertal flodskärningar undersöktes. En mängd prover togs för att kunna åldersbestämma sedimenten från flodskärningarna, varav bara AMS 14C-dateringarna, dvs. datering av organiskt material, användes i den här uppsatsen.

Sedimenten från flodskärningarna vittnade om ett landskap som en gång var täckt av en inlandsis och som därefter översvämmades av havsvatten när isen drog sig tillbaka. Den efterföljande landhöjningen gjorde att den marina miljön övergick till det flod- och tundralanskap som går att se idag. De marina sedimenten innehöll en fauna som trivs i arktiskt vatten, medan de yngre sedimenten innehöll fossil av megafauna, såsom mammut.

Samtliga dateringar var äldre än maxåldern för dateringsmetoden, dvs. >45 000 år. Detta innebär att inlandsisen antagligen härstammar från början av Weichselistiden, ca 100 000 – 80 000 år sedan. Dessa fynd bestrider att Tajmyrhalvön ska ha varit täckt av ett gigantiskt istäcke under slutet av denna istid, ca 20 000 år sedan.
A number of sites were investigated in river sections along the Logata River on the Taymyr Peninsula, Russia, and its adjacent areas to shed more light on the glaciation history over the last glacial cycles. The sediments exposed at the investigated sites are correlated and put into a local stratigraphic scheme divided into five main units.

Unit 1 is positioned lowest in the stratigraphy and consists of greyish yellow sand with gravel horizons made up of shale. The poor exposure of the unit obstructs any attempt to interpret the depositional environment of the unit.

Unit 2 is a matrix-supported silty clayey diamicton with glaciotectonic lamination and sand boudins; it is interpreted as a subglacial traction till deposited from NE.

Unit 3 consists of intercalated massive and laminated beds of silt and clay with a varying abundance of marine molluscs and drop clasts (IRD). The unit is interpreted as deposited in an off-shore glaciomarine depositional environment.

Unit 4 is made up of sorted sediments, primarily sand, but also coarser and finer sediments. Organic detritus is common in the unit. Unit 4 is interpreted as a fluvial depositional environment of a meandering river.

Unit 5 is the uppermost unit in the local stratigraphic scheme and contains properties typical of so called ice complex deposits; it consists of sorted sediments of silt and sand with peat inclusions and an abundance of ground ice. Organic detritus and mega fauna fossils are common in the unit.

The sites examined in detail were sampled for radiocarbon, OSL and ESR dating. All radiocarbon datings (13) on mollusc shells and organic macro remains yield infinite ages, while the results from the ESR and OSL datings are still pending. All units together suggest a full glacial-deglaciation cycle with a Kara Sea ice sheet advancing and retreating within a marine basin, and with an isostatically driven regression thereafter, ending with a terrestrial environment. The most probable timing is the Early Weichselian (100-80 kyr BP).

Nyckelord

 • Earth and Environmental Sciences
 • Sibirien
 • Tajmyrhalvön
 • Weichselian glaciation
 • Ice advance-retreat stages
 • Russia
 • Taymyr Peninsula
 • Siberia
 • Ryssland
 • isframstötar-isreträtter
 • Weichselistiden

Övriga

332
 • Per Möller (Professor)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen