Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ice advance-retreat sediment successions along the Logata River, Taymyr Peninsula, Arctic Siberia

Isframstötar och isreträtter längs Logatafloden, Tajmyrhalvön, arktiska Sibirien : en sedimentologisk och stratigrafisk studie

Författare

 • Martin Bernhardson

Summary, in Swedish

Ett antal flodskärningar undersöktes längs Logatafloden och dess omkringliggande områden för att ge en ökad förståelse om de senaste istiderna för denna del av världen. De påträffade sedimenten vittnade om en marin miljö efter en isframstöt och därefter en landhöjning som ledde till dagens flod- och tundralandskap.

Det finns många teorier angående hur utbredd inlandsisen var över arktiska Sibirien under Weichselistiden (ca 115 000 – 11 700 år sedan). Detta gäller särskilt den senare delen av istiden där vissa teorier förespråkar ett gigantiskt istäcke över större delen av Arktis, medan andra föreslår ett mycket mindre istäcke, framförallt över Sibirien.

En internationell forskningsexpedition tillbringade närmare två månader på Tajmyrhalvön i Ryssland under sommaren 2012. En del av denna tid spenderades längs Logatafloden söder om Byrrangabergen där ett flertal flodskärningar undersöktes. En mängd prover togs för att kunna åldersbestämma sedimenten från flodskärningarna, varav bara AMS <sup>14</sup>C-dateringarna, dvs. datering av organiskt material, användes i den här uppsatsen.

Sedimenten från flodskärningarna vittnade om ett landskap som en gång var täckt av en inlandsis och som därefter översvämmades av havsvatten när isen drog sig tillbaka. Den efterföljande landhöjningen gjorde att den marina miljön övergick till det flod- och tundralanskap som går att se idag. De marina sedimenten innehöll en fauna som trivs i arktiskt vatten, medan de yngre sedimenten innehöll fossil av megafauna, såsom mammut.

Samtliga dateringar var äldre än maxåldern för dateringsmetoden, dvs. >45 000 år. Detta innebär att inlandsisen antagligen härstammar från början av Weichselistiden, ca 100 000 – 80 000 år sedan. Dessa fynd bestrider att Tajmyrhalvön ska ha varit täckt av ett gigantiskt istäcke under slutet av denna istid, ca 20 000 år sedan.

Publiceringsår

2013

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Dissertations in Geology at Lund University

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Earth and Environmental Sciences

Nyckelord

 • Sibirien
 • Tajmyrhalvön
 • Weichselian glaciation
 • Ice advance-retreat stages
 • Russia
 • Taymyr Peninsula
 • Siberia
 • Ryssland
 • isframstötar-isreträtter
 • Weichselistiden

Report number

332

Handledare

 • Per Möller (Professor)