Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En uteslutande estetisk teori? En kritisk studie av begreppet postdramatisk teater

Författare

  • Regina Holmberg

Summary, in Swedish

I denna uppsats har jag undersökt vad Hans-Thies Lehmanns studie Postdramatic Theatre inneburit för det västerländska teatersammanhanget, samt varför den fått större uppmärksamhet än den postmoderna teorin. Jag har med hjälp av kritikerna Elinor Fuchs och Catherine Bouko konstaterat att det finns en rad problem med Lehmanns teori, som att den är otydligt definierad och att den utesluter samhälleliga kontexter. Jag har också gett en rad olika perspektiv på hur teaterutvecklingen kan förstås i relation till en större kulturell utveckling i samtiden. Här drar jag en parallell till de konsekvenser som medialiseringen medfört för mänsklig kommunikation och specifikt för teatern. Jag har också kommit fram till att det som kännetecknar den samtida teatern är en variation av dramatiska och icke-dramatiska element och införandet av autentiska och verkliga inslag på scen. Det är inte längre tabu att utgå från sig själv och sina egna upplevelser.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Theatre studies
  • Postdramatic theatre
  • Hans-Thies Lehmann
  • Drama
  • Contemporary theatre

Handledare

  • Rikard Loman (Lektor)