Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Holzhammerhafte Hinweise = träklubbeaktiga tecken? Semantisk, formell och stilistisk exakthet vid översättning av allitterationer i Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen

Holzhammerhafte Hinweise = träklubbeaktiga tecken? Semantic, Formal and Stylistic Precision When Translating Alliterations in Daniel Kehlmann’s Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen

Författare

 • Jesper Festin

Summary, in Swedish

Det här examensarbetet grundar sig på en översättning av den tyske författaren Daniel Kehlmanns Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen (2007). Efter en inledande källtextanalys följer en redogörelse för de strategiska överväganden som låg till grund för översättningen. Arbetet avslutas sedan med en fördjupande översättningskommentar där två specifika översättningsproblem näranalyseras i relation till den övergripande strategin och till översättningens exakthet i olika avseenden. Syftet har varit att visa hur översättaren av en stil- och formmedveten text förhåller sig till de krav som ställs vid imitativ översättning genom att väga semantiska, stilistiska och formella element mot varandra. Särskilt fokus har lagts på hur man kan förena formellt trogen översättning av allitterationer med bibehållen exakthet i både semantiskt och stilistiskt hänseende.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • översättning
 • textanalys
 • imitativ strategi
 • allitteration
 • assonans
 • klang
 • rim
 • stilistik
 • ironi
 • Daniel Kehlmann
 • tyska

Handledare

 • Lisa Christensen (Professor)
 • Britt-Marie Ek (Universitetslektor)