Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att uttrycka det underförstådda - om tre typer av expliciteringar i översättning av en fransk journalistisk text

Expressing the implicit - three types of explicitation in a translation of a french journalistic text

Författare

  • Kristina Johansson

Summary, in Swedish

Denna magisteruppsats baseras på en översättning av fem artiklar på temat cannabis publicerade i den franska tidskriften L’Express. Arbetet består av en översättningsdel samt en analysdel. Analysdelen inleds av en källtextanalys som utgår från Hellspong & Ledins mall för brukstextanalys i boken Vägar genom texten (1997). Därefter följer ett avsnitt om överväganden inför översättningen, i vilket det redogörs för de aspekter som har krävt särskild uppmärksamhet under översättningen samt de översättningsstrategier som tillämpats. Analysen går därefter över i en översättningskommentar som är en fördjupande analys av ett utmärkande drag i den aktuella översättningen, nämligen expliciteringar.

Avdelning/ar

  • Translation Program

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • explicitering
  • textanalys
  • översättning
  • Franska
  • translation universals

Handledare

  • Mari Mossberg
  • Liviu Lutas