Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvärdering av programmet Intelligent Vehicle Safety Systems (IVSS)

Författare:
  • Andras Varhelyi
  • Mohsen Towliat
  • Martin Ullberg
  • Gunnar Lind
  • Anders Lindkvist
Publiceringsår: 2012
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: VECTURA

Sammanfattning

Fokus för den föreliggande utvärderingen har legat på yttre effekter (d.v.s. om man gjort rätt saker) av forsknings- och utvecklingsprogrammet om fordons- och trafiksäkerhet kallat IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) och som pågick från år 2003 till år 2010.

Utvärderingsgruppen genomförde en systematisk genomgång av ett urval (13) av slutrapporter för enstaka IVSS projekt. Det gjordes vidare intervjuer med aktörer, såsom företagsrepresentan-terna i Programråd, Beredningsgrupp samt projektledare och slutligen gjordes en sammanställning av den förväntade samhällsnyttan av de olika projekten.

Av intervjuerna framgår att få har kunnat ge något tydligt svar när det gäller effekter och introduktion. Många svarar istället att kunskapsuppbyggnaden får ses på lång sikt. Man kan därför inte vänta sig några påtagliga resultat inom fem år, som sades vara ett mål för IVSS-programmet. Eftersom skattningar av effekter inom fem år på detta osäkra underlag skulle ha begränsat värde har vi valt att istället vända på resonemanget och genomföra räkneexempel där vi försöker ta reda på vad som skulle behöva inträffa på kort eller lång sikt för att motivera IVSS-programmet enbart utifrån framtida trafiksäkerhetsvinster och kostnad för utrustning. Metodiken vid beräkningarna illustreras av bilden nedan. Med tillgång till all kunskap inom IVSS-programmet skulle räkneexemplen kunna göras ännu bättre.

Nyckelord

  • Infrastructure Engineering

Övriga

Published

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen